Cenník výrobkov ROCKWOOL

Uvedené ceny sú doporučené. ROCKWOOL Slovensko s.r.o. predáva svoje výrobky prostredníctvom zmluvných partnerov.

Pre nakupujúcich, ktorí nie sú zmluvne viazaní so spoločnosťou ROCKWOOL Slovensko s.r.o. majú uvedené ceny informatívny charakter.

V prípade záujmu Vám bude konkrétna cenová ponuka vypracovaná prostredníctvom zmluvných partnerov. Vhodné predajné miesto Vám doporučí náš príslušný obchodný zástupca.    

Obchodné podmienky 2017

Reklamačný protokol