ZATEPLENIE PODLAHY

Akustická izolácia ťažkej plávajúcej podlahy

Použitím akustickej izolácie z kamennej vlny znížime kročajový hluk ťažkej plávajúcej podlahy s liatou anhydritovou vrstvou s minimálnou hrúbkou 35 mm alebo s armovanou betónovou doskou s minimálnou hrúbkou 50 mm, pričom plošné zaťaženie neprekročí 400 kg/m2. Po celom obvode oddelíme podlahu od ostatných konštrukcií akusticky pružným okrajovým pásikom a podložíme akustickými izolačnými doskami po celej ploche.

1. Nášľapná vrstva (napr. Parkety, PVC, koberec)
2. Roznášacia vrstva - cementový poter min. hr. 50 mm a vloženú armovacie sieťou
3. Separačná PE fólia
4. STEPROCK ND, napr. tl. 30 mm   
5. STEPROCK okrajový pásik
6. Stropné konštrukcie
Izolácia ťažkej plávajúce podlahy s betónovou vrstvou Izolácia ťažkej plávajúce podlahy s betónovou vrstvou
Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov
Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Vďaka prírodnému pôvodu je kamenná vlna nehorľavá, akustická a má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY
Kalkulačné programy
Kalkulačné programy

Kalkulačné programy

Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
VYUŽITE KALKULAČKU
Architekci z planem
CAD detaily

CAD detaily

Knižnica CAD detailov obsahuje nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí.
Knižnica CAD detailov obsahuje nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí.
Na stiahnutie
Back