ZATEPLENIE STROPOV

Zateplenie stropu nevykurovaných priestor - izolácia pod stropy lepená

Pri zatepľovaní nevykurovaných priestor je potrebné zvážiť nielen tepelnoizolačné vlastnosti materiálu, ale tiež požiarnu bezpečnosť. Výborné riešenie ponúkajú lamelové dosky FASROCK G.

Dosky aplikujeme na súdržný a čistý podhľad stropu, ktorý je bez omietok a náterov. Stačí ich celoplošne nalepiť kontaktným lepidlom na báze cementu, ktoré je určené pre systémy ETICS
na minerálne vláknité dosky. Samotné lamely sa pri lepení pokladajú na väzbu predsadené o polovicu, prípadne o štvrtinu. Tým sa vytvorí vizuálne efektný členitý povrch. Dosky nie je nutné mechanicky kotviť a je možné ponechať ich prirodzený vzhľad bez ďalšej povrchovej úpravy.

1. Strop (v pivnici, garáži, prejazde)
2. Fasrock G (izolácia s povrchovou úpravou), hr. od 150 mm*
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek podľa normy
Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov - izolácia pod stropy lepená Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov - izolácia pod stropy lepená
Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov
Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Vďaka prírodnému pôvodu je kamenná vlna nehorľavá, akustická a má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY
Kalkulačné programy
Kalkulačné programy

Kalkulačné programy

Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
VYUŽITE KALKULAČKU
Architekci z planem
CAD detaily

CAD detaily

Knižnica CAD detailov obsahuje nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí.
Knižnica CAD detailov obsahuje nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí.
Na stiahnutie
Back