IZOLÁCIA STROPOV

Zateplenie stropov nevykurovaných priestor - Izolácia pod stropy kotvená

Zatepleniu stropov nevykurovaných priestorov - akými sú napríklad pivnice, garáže, prejazdy alebo technické priestory - sa neprikladá až taká dôležitosť, ako by si tieto časti stavby zaslúžili. Teplo z vykurovaných miestností však môže týmito priestormi unikať, a to je často príčinou ochladzovania podláh.


Izolácia z kamennej vlny je vhodná i na zateplení stropných konštrukcií nevykurovaných priestorov s ohľadom na tepelné, akustické i protipožiarne požiadavky.

1. Podlaha
2. Ťažký strop (v pivnici, garáži, prejazde)
3. ROCKTON, FRONTROCK MAX E, FASROCK LL
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek podľa normy
Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov - izolácia pod stropy kotvená Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov - izolácia pod stropy kotvená

Produkty

Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov
Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Vďaka prírodnému pôvodu je kamenná vlna nehorľavá, akustická a má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY
Kalkulačné programy
Kalkulačné programy

Kalkulačné programy

Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
VYUŽITE KALKULAČKU
Architekci z planem
CAD detaily

CAD detaily

Knižnica CAD detailov obsahuje nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí.
Knižnica CAD detailov obsahuje nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí.
Na stiahnutie
Back