ZATEPLENIE PODLAHY

Zateplenie podlahy na pochôdznej povale

Pokiaľ sa podkrovný priestor pod šikmou strechou nebude využívať na bývanie a strecha zostane bez tepelnej izolácie, je vhodné zvážiť spôsob zateplenia podlahy na povale alebo stropu pod nevykurovaným priestorom. Existuje niekoľko spôsobov zateplenia s ohľadom na to, či bude do budúcna povala využívaná alebo nie. Ak sa podkrovný priestor nebude využívať, nepochôdznu podlahu je možné zatepliť položením izolácie z kamennej vlny v súvislej a nezaťaženej vrstve. Pochôdzna podlaha sa zatepľuje vložením izolácie medzi drevené hranoly trámovej konštrukcie. Potom sa nainštaluje záklop napríklad z drevených dosiek, aby bolo možné sa na povale pohybovať. Na zateplenie pochôdznej podlahy je možné využiť aj stropnú konštrukciu. Izolácia sa vkladá medzi trámy alebo je možné pridať súvislú vrstvu do podhľadu.

1. Drevená podlaha
2. Trámková konštrukcia
3. Vetraná vzduchová medzera 2 - 3 cm
4. Rockmin PLUS, Superrock, Rockton, Megarock PLUS, Toprock SUPER  od tl. 180/240 mm*
5. Parozábrana + vzduchová medzera
6. Sadrokarton
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy
Zateplenie podlahy na pochôdznej povale Zateplenie podlahy na pochôdznej povale
Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov
Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Vďaka prírodnému pôvodu je kamenná vlna nehorľavá, akustická a má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY
Kalkulačné programy
Kalkulačné programy

Kalkulačné programy

Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
VYUŽITE KALKULAČKU
Architekci z planem
CAD detaily

CAD detaily

Knižnica CAD detailov obsahuje nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí.
Knižnica CAD detailov obsahuje nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí.
Na stiahnutie
Back