STEPROCK HD4F

Tuhá doska z kamennej vlny s jednostrannou povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou. Je určená na tepelné a akustické izolácie ľahkých a ťažkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti. Odporúča sa pre ťažké plávajúce podlahy s liatou anhydritovou vrstvou alebo pre podlahy s armovanou betónovou doskou, kde plošné zaťaženie neprekročí 400 kg/m2. Izolačná doska je vhodná i pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacou doskou, kde plošné zaťaženie podlahy neprekročí 300 kg/m2.

Technický list na stiahnutie
STEPROCK HD4F

Technické informácie

Technické informácie
Názov Popis
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ D = 0,035 W/mK
Trieda reakcie na oheň A1
Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky ≥ 30 kPa
Dynamická tuhosť (MN / m3) pre dosky s hrúbkou:
- 20 mm 30 MN/m3
- 30 mm 20 MN/m3
- 40 mm 16 MN/m3
- 50 mm 14 MN/m3
- 60 mm 12 MN/m3
Kód výrobku MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,90)-CS(10)30-WS-SDi*)-MU1
Certifikát CE 1390-CPR-0323/12/P
Norma EN 13162:2012+A1:2015

 

 

 

Špecifikácie

Dĺžka (mm) Šírka (mm) Hrúbka (mm) Tepelný odpor R (m²x K / W) Počet dosiek v balíku Počet m² v balíku Počet m² na palete
1000 600 20 0,55 12 7,2 144
1000 600 30 0,85 10 6 96
1000 600 40 1,1 6 3,6 72
1000 600 50 1,4 4 2,4 57,6
1000 600 60 1,7 4 2,4 48

Na stiahnutie

Back