podlaha-lehka

1. Nášlapná vrstva (např. parkety)
2. Separační fólie
3.

Roznášecí vrstva - 2 x OSB deska s vloženou separační fólií

4. Steprock HD, tl. 30 mm
5. Steprock okrajový pásek
6. Okrajový pásek OSB desky š. 100 mm
7. Okrajový pásek dřevovláknité desky š. 100 mm
8. Stropní konstrukce - Rockmin PLUS, Superrock, Rockton, Metarock PLUS nebo Toprock SUPER.