Doska Frontrock MAX E je určená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie vo vonkajších  kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS) mechanicky kotvených s doplnkovým lepením. Pri aplikácii dosiek Frontrock MAX E je nutné postupovať v súlade s pokynmi dodávateľa systému ETICS.

Dosky Frontrock MAX E možno kotviť povrchovou alebo zápustnou montážou pomocou akejkoľvek príchytky určenej pre zvolený systém ETICS, podklad a spôsob montáže. Pri aplikácii príchytiek príslušných výrobcov treba postupovať v súlade s pokynmi dodávateľa systému.

Uvedený technologický postup je iba doporučením výrobcu izolačných materiálov.

 

 

 fasada-1

       

1. Príprava podkladu

 

Dosky z kamennej vlny je možné použiť na minerálnych podkladoch, ktoré musia byť vždy rovné, suché, dostatočne vyzreté, pevné, zbavené nečistôt a voľne oddeliteľných častíc.
Staré, prašné povrchy je nutné po umytí a oschnutí nechať napustiť špeciálnym penetračným náterom alebo odstrániť. Povrch je nutné opäť nechať vyschnúť. Nerovnosti v podklade je možno doplniť vápennocementovou maltou.
Podklad musí vyhovovať z hľadiska rovnosti
povoleným toleranciám - max. 20 mm na 1 m pri  aplikácii dosiek Frontrock MAX E.

 

fasada-2  

2. Upevnenie soklovej lišty

 

Založenie fasády sa robí pomocou soklovej lišty, alebo montážnej laty.

fasada-3  

3. Nanášanie lepiacej hmoty

 

Lepicí hmota se nanáší na zadní stěnu desky (na strany neoznačené nápisem) obvykle ve dvou krocích:

 

A) lehké přestěrkování desky v místech aplikace lepidla.

 

fasada-4  

B) Nanášanie lepiacej hmoty vo forme obvodových pásov šírky cca 60 mm a 3 vnútorných terčov tak, aby lepidlo pokrývalo min. 40 % plochy spodnej strany dosky.

Lepidlo musí byť vždy v mieste prestupu kotvy doskou!

fasada-5  

4. Zakládanie dosiek

 

Lepenie prvej rady dosiek sa robí do soklovej lišty, alebo pomocou montážnej laty. Dosky tepelnej izolácie musia pri lepení doľahnúť k prednému líci zakladacej lišty. Dosky sa lepia tesne na zraz, so striedaním zvislých špár – na väzbu, bez krížových špár.

fasada-6  

5. Riešenie nárožia

 

 

Na nárožiach musí byť presahovanie dosiek urobené striedaním po radách na väzbu.

fasada-8  

6. Vŕtanie otvorov

 

Vŕtanie otvoru pre kotvy.

fasada-9  

7. Upevnenie a rozmestenie príchytiek

 

 

Pri aplikácii mechanických kotiev (príchytiek) v systémoch s doskami Frontrock MAX E je nutné postupovať podľa technologických postupov jednotlivých výrobcov týchto systémov a kotiev. Je nutné aplikovať správne množstvo, typ a dĺžku príchytiek.

fasada-10  

8. Príklad správne upevnenej príchytky u povrchovej montáže.

 

 

Pri aplikácii mechanických kotiev (príchytiek) v systémoch s doskami Frontrock MAX E je nutné postupovať podľa technologických postupov jednotlivých výrobcov týchto systémov a kotiev.  Príchytka lícuje s povrchom dosky.

 

 

fasada-16  

9. Vyztuženie rohu 

 

Vyztuženie rohu rohovou lištou.

fasada-11fasada-11  

10. Nanášanie stierkovej hmoty

 

Nanášanie stierkovej hmoty na ukotvené dosky.

 

fasada-12  

11. Realizácia základnej vrstvy

 

Nanášanie stierkovej hmoty pre aplikáciu výztužnej sieťky.

fasada-13  

12. Vyhladenie základnej vrstvy

 

Vyhladenie stierkovej hmoty po aplikácii výstužnej sieťoviny.

fasada-17  

13. Nanášanie penetračného náteru

 

 

Na suchú kryciu vrstvu (ne skôr ako za 24 hodín aplikácie) nanesieme penetračný náter.

fasada-15  

14. Aplikácia omietky

 

Na suchý penetračný náter nanesieme omietku.

fasada-14fasada-14  

15. Finálne začistenie

 

Strukturovanú omietku vyhladíme podĺa pokynov výrobcov.