Prospekty a technické detaily pre správny výber a rozhodovanie

Prospekty a technické detaily pre správny výber a rozhodovanie

Informačné materiály vo forme katalógov, tematických prospektov a letákov i montážnych postupov sú k dispozícii pre Vaše rozhodovanie, správny výber izolačného riešenia a taktiež aplikáciu produktov z kamennej vlny ROCKWOOL. Vyberte časť stavby, ktorú plánujete izolovať a vyhľadajte podporný materiál či technický list. Všetky prospekty sú k dispozícii na stiahnutie.

Ak projektujete izoláciu strechy alebo fasády, v knižnici CAD detailov nájdete nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí. Projektantom a architektom umožnia rýchlo a efektívne aplikovať izolačné riešenie z kamennej vlny ROCKWOOL s podrobnými informáciami. Detaily sú taktiež k dispozícii na stiahnutie.

Pri projektovaní stavebných objektov využite CAD detaily izolačných riešení z kamennej vlny ROCKWOOL vo formáte dwg alebo pdf. V databáze je viac ako 90 vzorových riešení zoskupených podľa typu stavebnej konštrukcie.

Prehlásenie o vlastnostiach produktov
Prehlásenie o vlastnostiach produktov

Prehlásenie o vlastnostiach produktov

Technická dokumentácia "Prehlásenie o vlastnostiach“ na stiahnutie podľa názvu produktu.
Technická dokumentácia "Prehlásenie o vlastnostiach“ na stiahnutie podľa názvu produktu.
Prehlásenie o vlastnostiach
Kalkulačné programy
Kalkulačné programy

Kalkulačné programy

Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
Vypočítajte si orientačnú hrúbku izolácie pomocou kalkulačky a zvoľte správnu izoláciu.
VYUŽITE KALKULAČKU
Back