Nehorľavé, akustické a stále izolácie ROCKWOOL

reference, wall, wall insulation, etics, family, house, home, garden, outside, single-familiy house, single-family home, single family house, dr. sälzer haus, germany, job 4994

Produkty z kamennej vlny majú vynikajúce tepelné i akustické vlastnosti

Kamenná vlna ROCKWOOL zabezpečuje tepelnú pohodu vnútorného prostredia v zime i v lete. Prispieva k akustickej pohode v interiéri, pretože tlmí nežiaduce zvuky zvonku. Zvyšuje aj požiarnu bezpečnosť, a preto je ideálnym riešením na izoláciu rodinných domov, komerčných budov či priemyselných stavieb.

Objavte silné stránky kamennej vlny