Ukážka skladby

  1. Lepiaca hmota
  2. FASROCK LL, od hr. 120/140 mm*
  3. Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
  4. Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
  5. Penetračný náter
  6. Štruktúrovaná omietka
  7. Farba

Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.

construction, application, visual

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]