Kontaktná fasáda - zateplenie vonkajšej obvodovej steny

  1. Lepiaca hmota
  2. FRONTROCK MAX E, od hr. 100/140 mm*
  3. Kotviaci prvok - hmoždinka pre ETICS
  4. Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
  5. Penetračný náter
  6. Prefarbená štruktúrovaná omietka
  7. Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
  8. Soklová lišta
  9. Spojka soklovej lišty

* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]