Kontaktné zateplenie fasády a ostenia okolo okien

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém (ETICS) je najbežnejší spôsob zateplenia rodinných a bytových domov. Izolácia je spojená so zatepľovaným murivom lepiacou hmotou a kotvami. Povrch fasády tvorí väčšinou omietka. Na kontaktné zateplenie je vhodná aj jednovrstvová doska z kamennej vlny FRONTROCK S. Používa sa tiež na izoláciu ostenia okolo okien. Izolácia fasády kamennou vlnou zachováva priedušnosť stien a predlžuje životnosť konštrukcie.

  1. Lepiaca hmota
  2. FRONTROCK S hr. 20–40 mm u ostenia
    FRONTROCK SUPER, hr. 150 mm na stene fasády
  3. Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS
  4. Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
  5. Penetračný náter
  6. Predfarbená štruktúrovaná omietka
  7. Parapetná lišta
  8. Okenná začisťovacia lišta
website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

FRONTROCK S
Kontaktné zateplenie fasády a ostenia okolo okien, Izolácia pre fasády, Kontaktná fasáda - zateplenie vonkajšej obvodovej steny
Zobraziť produkt
Porovnať

Showing
Offices & Factories near you

Kontaktujte nás