Plochá strecha je typickým riešením v prípade skladových, výrobných, športových hál alebo obchodných centier a všade tam, kde je uhol strechy menší ako 5°. Technológie používané pri izolácii plochej strechy si nájdu široké uplatnenie aj na strechách, ktorých uhol môže byť až 45°.

Na trhu je dostupných veľa druhov materiálov na pokrývanie, od tepelne spájaných asfaltových pásov, cez membrány z PVC, TPO, EPDM, až po tradičné plechy pokladané na švy. Každý z týchto materiálov má iné vlastnosti, avšak každý by mal byť montovaný na stabilnom podklade, ktorý nebude negatívne vplývať na jeho budúce parametre.

Výber tepelnej izolácie v podobe strešných panelov ROCKWOOL HARDROCK MAX, MONROCK MAX E, ROOFROCK 30 E spolu s doplnkami, takými ako prvky ROCKFALL, ktoré vytvárajú spád, znamená vždy výber stabilného podkladu. Materiály ROCKWOOL sú vyrobené na báze kameňa a majú stabilné rozmery. Okrem toho sa takáto izolácia vyznačuje stabilitou tepelnej izolácie. Koeficient prevodu tepla je časovo stály, čo potvrdzujú normy a testy, dokonca aj po 50 rokoch od ukončenia stavby.

Nehorľavé strešné panely ROCKWOOL sú pri montáži bezpečné aj v prípade technológie zvárania otvoreným plameňom (napr. asfaltové pásy) alebo horúcim vzduchom (membrány z PVC). Nehorľavosť panelov znamená bezpečnosť pre obyvateľov a často aj nižšie poistenie.

Tepelná izolácia striech vyhotovená pomocou prírodných materiálov, akými sú strešné panely z kamennej minerálnej vlny ROCKWOOL, ponúka stabilnú tepelnú izoláciu, najvyššie akustické parametre, jednoduchú montáž nezávislú od vybraného krycieho materiálu, možnosť použitia technológie mechanického ukotvenia, lepenia alebo zaťaženia, napr. zelenou strechou.

Dôležité rozhodnutia pri vyhotovovaní strechy technológiou plochej strechy:

  • Aký podklad použiť? Na výber máme: betónový panel – veľmi často sa používa v bytovom stavebníctve, plný trapézový plech – používa sa hlavne v skladových a výrobných miestnostiach, perforovaný trapézový plech s akustickými výplňami ROCKWOOL, ktorý sa čoraz častejšie používa vo výrobných budovách, spoločenských sálach a letiskových halách, pretože dokonale pohlcuje hluk.
  • Miestnosť pod strechou bude tzv. suchá alebo vlhká (napr. bazén)? To umožní správny výber paroizolácie a montážnu technológiu.
  • Paroizolácie sa montujú na podklade hlavne na trapézovom plechu alebo betóne, občas aj na debnení.
  • Výber tepelnoizolačných materiálov. Pri výbere strešných panelov ROCKWOOL je potrebné prispôsobiť súčet ich hrúbok právne záväzným normám alebo danému projektu, ako aj plánovanému spôsobu používania strechy. Ak plánujeme do budúcnosti napríklad väčšie zaťaženie (napr. solárnu inštaláciu) alebo prikryť ju zelenou strechou, v takom prípade odporúčame použitie tepelnoizolačných panelov HARDROCK MAX.
  • Treba brať do úvahy právne záväzné normy, týkajúce sa tepelnej izolácie striech, jej protipožiarnej odolnosti a akustickej izolácie.
  • Pri výbere stavebných materiálov zvážte trvácnosť riešení a estetické vlastnosti strechy.

Zateplenie plochých striech

Konštrukcie plochých striech musia spĺňať vysoké nároky na požiarnu bezpečnosť, na akustiku i na mechanické a tepelné vlastnosti. Aj tie najvyššie požiadavky spĺňa kamenná vlna ROCKWOOL.

Produkty

Izolácie plochých striech

Hrúbka [mm]

Šírka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

HARDROCK MAX
Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
MONROCK MAX E
Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROOFROCK 30 E
Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL atikové kliny
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL dvojspádové kliny
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL protispádové dosky
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL spádové dosky
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
Systém ROCKFALL
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať

documents

 

 

0 Vybrané súbory

icon
Ploché strechy
Ploché strechy

Katalóg pre projektantov

pdf

Showing
Offices & Factories near you

Kontaktujte nás