Ideálnym materiálom na izoláciu plochých striech je kamenná vlna ROCKWOOL

Kamenná vlna splňa aj tie najvyššie tepelné, mechanické, akustické a protipožiarne požiadavky.

Izolácia plochej strechy

ROCKWOOL ponúka izolačné riešenia pre ploché strechy rodinných a bytových domov, komerčných i administratívnych budov a takisto priemyselných hál. Izolácie plochej strechy na trapézovom plechu sú najčastejšie používanou konštrukciou u striech obchodných a nákupných centier, logistických a výrobných objektov, skladových a montážných hál. Konštrukcia plochej strechy musí spĺňať vysoké nároky na požiarnu bezpečnosť, akustiku a na mechanické a tepelnoizolačné vlastnosti. Aj tie najvyššie požiadavky dokáže splniť kamenná vlna. Izolácia ROCKWOOL zvyšuje požiarnu odolnosť celej strešnej konštrukcie, vyhovuje požiadavkám na mechanické vlastnosti striech a má vysokú hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti. Výrobky z kamennej vlny chránia konštrukciu plochej strechy proti rozšíreniu požiaru po vrchnej strane strešného plášťa a proti prehoreniu pri vzniku požiaru v podstreší. Sú odolné proti prudkému plošnému vzplanutiu, počas požiaru nevytvárajú dym a nespôsobujú vznik horiacich kvapiek ani častíc.

Konštrukcie plochých striech musia spĺňať vysoké nároky na požiarnu bezpečnosť, na akustiku i na mechanické a tepelné vlastnosti. Aj tie najvyššie požiadavky spĺňa kamenná vlna ROCKWOOL.

Produkty

Izolácie plochých striech

Hrúbka [mm]

Šírka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

HARDROCK MAX
Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené

HARDROCK MAX

Šírka [mm]
1200
Dĺžka [mm]
2000
Zobraziť produkt
Porovnať
MONROCK MAX E
Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené

MONROCK MAX E

Šírka [mm]
1200
Dĺžka [mm]
2000
Zobraziť produkt
Porovnať
ROOFROCK 30 E
Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené

ROOFROCK 30 E

Šírka [mm]
1200
Dĺžka [mm]
2000
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL atikové kliny
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené

ROCKFALL atikové kliny

Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL dvojspádové kliny
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené

ROCKFALL dvojspádové kliny

Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL protispádové dosky
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené

ROCKFALL protispádové dosky

Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL spádové dosky
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené

ROCKFALL spádové dosky

Zobraziť produkt
Porovnať
Systém ROCKFALL
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené

Systém ROCKFALL

Zobraziť produkt
Porovnať