Kamenná vlna ROCKWOOL je vhodným riešením i na izoláciu podláh a stropov

Medzi jedinečné vlastnosti kamennej vlny patrí akustika.

Izolácia podláh a stropov

Kvalitná podlahová izolácia pomáha znížiť hlučnosť v interiéroch. Prispieva k akustickému komfortu v miestnostiach. Spríjemňuje oddych, zvyšuje sústredenie a zlepšuje produktivitu práce. V budovách určených na bývanie sa rozlišuje hluk podľa toho, ako vzniká a ako sa šíri. 

Preto je v takomto prípade nutné vybrať akustické izolačné riešenie, ktoré minimalizuje šírenie hluku. Kročajový hluk vzniká pri chôdzi po podlahe alebo nárazom predmetu na podlahu. Akustické izolačné řešenia ROCKWOOL zásadným spôsobom obmedzujú prenos hluku a výrazne zlepšujú akustický komfort v obytných budovách.

Konštrukčné riešenie stropov prejazdov, garáží, pivníc, suterénov a ďalších technických miestností umiestnených pod úrovňou obytných priestorov vyžaduje splnenie zvýšených požiadaviek nielen na tepelnú ochranu, ale predovšetkým na požiarnu bezpečnosť. Kamenná vlna je vhodným riešením i na zateplenie stropov nevykurovaných priestorov.

Zateplenie podláh a stropov

website images,
Aplikácie

Izolácia ľahkej plávajúcej podlahy

Izolácia ľahkej plávajúcej podlahy

Čítajte ďalej
website images,
Aplikácie

Akustická izolácia ťažkej plávajúcej podlahy

Akustická izolácia ťažkej plávajúcej podlahy

Čítajte ďalej
website images,
Aplikácie

Izolácia podlahy nad terénom na vankúšoch

Izolácia podlahy nad terénom na vankúšoch

Čítajte ďalej
website images,
Aplikácie

Izolácia pod stropy - lepená a/alebo kotvená

Izolácia pod stropy - lepená a/alebo kotvená

Čítajte ďalej
website images,
Aplikácie

Izolácia pre zavesené podhľady - kazetové, celoplošné

Izolácia pre zavesené podhľady - kazetové, celoplošné

Čítajte ďalej
System Beta Rock
Aplikácie

Izolácia stropu s protipožiarnymi požiadavkami

Izolácia stropu s protipožiarnymi požiadavkami

Čítajte ďalej
website images,
Aplikácie

Akustická izolácia ťažkej plávajúcej podlahy

Akustická izolácia ťažkej plávajúcej podlahy

Čítajte ďalej
website images,
Aplikácie

Izolácia trámových stropov

Izolácia trámových stropov

Čítajte ďalej
website images,
Aplikácie

Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy kotvená

Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy kotvená

Čítajte ďalej
website images,
Aplikácie

Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy lepená

Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy lepená

Čítajte ďalej
website images,
Aplikácie

Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy lepená a kotvená

Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy lepená a kotvená

Čítajte ďalej
System Beta Rock
Aplikácie

Zvýšenie požiarnej odolnosti železobetónových stropov a stien

Zvýšenie požiarnej odolnosti železobetónových stropov a stien

Čítajte ďalej
Izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL zabezpečí akustickú a tepelnú pohodu a zvýši požiarnu bezpečnosť konštrukcií.

Produkty

Izolácie podláh a stropov

ROCKMIN PLUS
Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

ROCKMIN PLUS

Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKTON
Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi vodorovnými roštami, Izolácia pre fasády, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi zvislými roštami, Prevetrávaná fasáda - sendvičová a dvojvrstvová stena, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Zateplenie prevetrávané steny s obkladom zo skla, Izolácia prevetrávané steny s obkladom z plastu, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

ROCKTON

Zobraziť produkt
Porovnať
SUPERROCK
Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi vodorovnými roštami, Izolácia pre fasády, Zateplenie prevetrávané steny s obkladom zo skla, Izolácia prevetrávané steny s obkladom z plastu, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

SUPERROCK

Zobraziť produkt
Porovnať
MEGAROCK PLUS
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

MEGAROCK PLUS

Zobraziť produkt
Porovnať
TOPROCK SUPER
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

TOPROCK SUPER

Zobraziť produkt
Porovnať
STEPROCK HD
izolacia ľahké a ťažké plávajúce podlahy, Izolácia podláh a stropov, Izolácia ťažkej plávajúcej podlahy s betónovou vrstvou, Izolácia ľahké a ťažké plávajúce podlahy s anhydritovou vrstvou

STEPROCK HD

Zobraziť produkt
Porovnať
STEPROCK HD4F
izolacia ľahké a ťažké plávajúce podlahy, Izolácia podláh a stropov, Izolácia ťažkej plávajúcej podlahy s betónovou vrstvou, Izolácia ľahké a ťažké plávajúce podlahy s anhydritovou vrstvou

STEPROCK HD4F

Zobraziť produkt
Porovnať
Systém AKUFLOOR®
izolacia ľahké a ťažké plávajúce podlahy, Izolácia podláh a stropov

Systém AKUFLOOR®

Zobraziť produkt
Porovnať
Načítať viac