Akustická izolácia ťažkej plávajúcej podlahy

Použitím akustickej izolácie z kamennej vlny znížime kročajový hluk ťažkej plávajúcej podlahy s liatou anhydritovou vrstvou s minimálnou hrúbkou 35 mm alebo s armovanou betónovou doskou s minimálnou hrúbkou 50 mm, pričom plošné zaťaženie neprekročí 400 kg/m2. Po celom obvode oddelíme podlahu od ostatných konštrukcií akusticky pružným okrajovým pásikom a podložíme akustickými izolačnými doskami po celej ploche.

Akustická izolácia ťažké plávajúce podlahy s anhydritovú vrstvou

  1. Nášľapná vrstva (napr. Parkety, PVC, koberec)
  2. Roznášacia vrstva- anhydritová vrstva min. hr. 35 mm*
  3. Separačná PE fólia
  4. STEPROCK HD4F nebo STEPROCK HD, napr. hr. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásik
  6. Stropné konštrukcie

* Minimální tloušťka anhydritové vrstvy musí být v souladu s technologickým předpisem výrobce směsi a musí být uvedena v prováděcím projektu podlahy.

website images,

Produkty

Tepelný odpor R [m2k/W]

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]