Akustická izolácia ťažkej plávajúcej podlahy s anhydritovou vrstvou

  1. Nášľapná vrstva (napr. parkety, PVC, koberec)
  2. Roznášacia vrstva – anhydritová vrstva min. hr. 35 mm*
  3. Separačná PE fólia
  4. STEPROCK HD4F alebo STEPROCK HD, napr. hr. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásik
  6. Stropné konštrukcie

* Minimálna hrúbka anhydritovej vrstvy musí byť v súlade s technologickým predpisom výrobcu zmesi a musí byť uvedená v projekte podlahy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]