Izolácia ľahkej a ťažkej plávajúcej podlahy

  1. Nášľapná vrstva (napr. parkety)
  2. Roznášacia vrstva - armovaná betónová doska min. hr. 50 mm
  3. Separačná fólia
  4. STEPROCK ND, hr. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásik
  6. Stropná konštrukcia
website images, application

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]