Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov - izolácia pod stropy lepená a kotvená

  1. Podlaha
  2. Ťažký strop (v pivnici, garáži, prejazde)
  3. FASROCK LL, FRONTROCK MAX E, hr. od 100 mm*

* Hrubky ŠÚ uvedené podľa požiadaviek normy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]