Akustická izolácia ťažkej plávajúcej podlahy

Použitím akustickej izolácie z kamennej vlny znížime kročajový hluk ťažkej plávajúcej podlahy s liatou anhydritovou vrstvou s minimálnou hrúbkou 35 mm alebo s armovanou betónovou doskou s minimálnou hrúbkou 50 mm, pričom plošné zaťaženie neprekročí 400 kg/m2. Po celom obvode oddelíme podlahu od ostatných konštrukcií akusticky pružným okrajovým pásikom a podložíme akustickými izolačnými doskami po celej ploche.

Izolácia ťažkej plávajúce podlahy s betónovou vrstvou

  1. Nášľapná vrstva (napr. Parkety, PVC, koberec)
  2. Roznášacia vrstva - cementový poter min. hr. 50 mm a vloženú armovacie sieťou
  3. Separačná PE fólia
  4. STEPROCK ND, napr. tl. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásik
  6. Stropné konštrukcie
website images,

Produkty

Tepelný odpor R [m2k/W]

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]