Akustická izolácia ťažkej plávajúcej podlahy

Použitím akustickej izolácie z kamennej vlny znížime kročajový hluk ťažkej plávajúcej podlahy s liatou anhydritovou vrstvou s minimálnou hrúbkou 35 mm alebo s armovanou betónovou doskou s minimálnou hrúbkou 50 mm, pričom plošné zaťaženie neprekročí 400 kg/m2. Po celom obvode oddelíme podlahu od ostatných konštrukcií akusticky pružným okrajovým pásikom a podložíme akustickými izolačnými doskami po celej ploche.

  1. Nášľapná vrstva (napr. parkety, PVC, koberec)
  2. Roznášacia vrstva – cementový poter min. hr. 50 mm a vložená armovacia sieť
  3. Separačná PE fólia
  4. STEPROCK ND, napr. hr. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásik
  6. Stropné konštrukcie
website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Showing
Offices & Factories near you