Izolácia ťažkej plávajúcej podlahy s betónovou vrstvou

  1. Nášľapná vrstva (napr. parkety, PVC, koberec)
  2. Roznášacia vrstva – cementový poter min. hr. 50 mm a vložená armovacia sieť
  3. Separačná PE fólia
  4. STEPROCK ND, napr. hr. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásik
  6. Stropné konštrukcie
website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]