1. Podlaha na vankúšoch
  2. Vzduchová medzera
  3. ROCKMIN PLUS, SUPERROCK, ROCKTON, MEGAROCK PLUS alebo TOPROCK SUPER, hr. od 120/180 mm*
  4. Hydroizolačná fólia
  5. Základová doska
  6. Piesok
  7. Zemina

* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

search

Showing
Offices & Factories near you