Zvýšenie požiarnej odolnosti železobetónových stropov a stien

System Beta Rock

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]