Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy kotvená

  1. Podlaha
  2. Ťažký strop (v pivnici, garáži, prejazde)
  3. ROCKTON, FRONTROCK MAX E, FASROCK LL

* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search