Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy kotvená

Zatepleniu stropov nevykurovaných priestorov, akými sú napríklad pivnice, garáže, prejazdy alebo technické priestory, sa neprikladá až taká dôležitosť, ako by si tieto časti stavby zaslúžili. Teplo z vykurovaných miestností však môže týmito priestormi unikať, a to je často príčinou ochladzovania podláh.

Izolácia z kamennej vlny je vhodná i na zateplenie stropných konštrukcií nevykurovaných priestorov s ohľadom na tepelné, akustické i protipožiarne požiadavky.

  1. Podlaha
  2. Ťažký strop (v pivnici, garáži, prejazde)
  3. ROCKTON, FRONTROCK SUPER, FRONTROCK L

* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Showing
Offices & Factories near you