Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy lepená

  1. Strop (v pivnici, garáži, prejazde)
  2. FASROCK G (izolácia s povrchovou úpravou), hr. od 150 mm*

* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search