Pokojné a tiché prostredie v miestnostiach, kde bývame, pracujeme alebo oddychujeme, je v dnešnej "hlučnej" dobe veľmi dôležité. Požadovaný akustický komfort výrazne zlepší izolácia priečok alebo deliacich stien. Výborným akustickým izolačným materiálom je kamenná vlna ROCKWOOL, ktorá má vysokú zvukovú pohltivosť, tlmí nežiaduce zvuky a minimalizuje šírenie hluku. Akustické izolácie sú ideálne pre nové i rekonštruované stavby.

Akustické priečky minimalizujú šírenie nadmerného hluku medzi jednotlivými miestnosťami. Z akustického hľadiska sa u týchto konštrukcií posudzuje vzduchová nepriezvučnosť. Každá vnútorná priečka ako prekážka zvukov funguje tým lepšie, čím má väčšiu hmotnosť. Akustické izolácie z kamennej vlny v požadovanom rozmere perfektne vyplnia priestor izolovanej priečky alebo predsteny a zaistia akustický komfort v miestnosti.

Izolácia ROCKWOOL významne prispieva k zvýšeniu akustického komfortu v miestnosti.

Produkty

Izolácie priečok

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Šírka [mm]

search

Showing
Offices & Factories near you