Zateplenie podkrovia

Podkrovie je zaujímavý úžitkový priestor. Už vo fáze navrhovania domu je dôležité dbať na to, aby v budúcnosti bolo možné využiť na bývanie aj „podkrovie“. Kamenná vlna ROCKWOOL je na tento účel ideálna.

Je každé podkrovie vhodné na bývanie? Veľmi dôležitá je výška miestnosti. Pohodlný interiér pod šikmou strechou by nemal byť nižší ako 220 cm. Preto sa pri prepočítavaní celkového povrchu podkrovia berie do úvahy iba časť, ktorá je vyššia ako 220 cm a výšky od 140 do 220 cm sa rátajú polovične. Na úžitkovom podkroví je taktiež dôležitá výška podkrovných priečok, čiže stien, ktoré prenášajú zaťaženie strechy na podlahu a vonkajšie steny nižšieho poschodia. Podkrovné priečky sa stavajú preto, aby sa zdvihla strecha a zároveň zväčšila výška a úžitkový povrch podkrovia. Na pohodlné využitie priestoru by stena mala mať minimálnu výšku 90 cm.

Čo je dôležité vedieť o zateplení podkrovia?

Na komfortný pobyt v podkroví je potrebná izolácia strechy. Izolácia musí byť vyhotovená správne, pretože cez strechu strácame okolo 1/4 energie použitej na ohrievanie.

  • Zateplenie úžitkového ako aj neúžitkového podkrovia by malo byť vyhotovené z dvoch vrstiev kamennej vlny s celkovou hrúbkou 35 cm.
  • Na izoláciu podkrovia odporúčame kamennú vlnu ROCKWOOL. Prečo práve kamenná? Produkt sa vyrába hlavne z kamenného materiálu (bazalt, gabro, vápencový kameň, koks) miešaného so spojovacím materiálom s prídavkom impregnácie. Vďaka tomu je kamenná vlna:
    – hydrofóbna, čiže nepohlcuje vlhkosť zo vzduchu a má minimálnu sorpčnú vlhkosť;
    – biologicky odolná a neumožňuje šírenie mikroorganizmov, nehnije.
  • Výrobky z kamennej vlny ROCKWOOL sú elastické a je možné ich ukladať medzi krokvy.
  • Montážne práce je vždy potrebné začať meraním rozstupu medzi krokvami. Odrezané kusy kamennej vlny sa vkladajú medzi krokvy. Prvá vrstva izolácie musí tesne priliehať ku konštrukčným prvkom podkrovia. Druhá vrstva panelov z kamennej vlny sa kladie pod krokvy, rozpery alebo hrady, medzi nosné profily obkladov.
  • Pri montáži vlny je potrebné dbať na to, aby sa nerobili chyby, kvôli ktorým sa môžu objaviť problémy s tepelnou izoláciou podkrovia. To, okrem iného, zahŕňa: nedôkladné odrezanie vlny (príliš voľná bude pod svojou váhou odpadávať), vtláčanie vlny nasilu (bude jej priveľa), nedôkladné spájanie strešnej izolácie a vonkajších stien, chýbajúca izolácia okolo strešných okien.

Zateplenie šikmých striech

Zateplením šikmej strechy zabránite únikom tepla v zime. V lete obmedzíte prestup tepla do podkrovia.

Produkty

Izolácie šikmej strechy

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Šírka [mm]

We can't find any results that match your search

ROCKMIN PLUS
Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov, Izolácia trámových stropov, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny
Zobraziť produkt
Porovnať
SUPERROCK PREMIUM
Izolácia pre šikmé strechy, Izolácia podláh a stropov, Izolácia pre fasády, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi zvislými roštami
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKTON SUPER
Prevetrávaná fasáda - sendvičová a dvojvrstvová stena, Izolácia pre fasády, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Zateplenie prevetrávané steny s obkladom zo skla, Izolácia prevetrávané steny s obkladom z plastu, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy kotvená, Izolácia podláh a stropov, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia trámových stropov, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny
Zobraziť produkt
Porovnať
SUPERROCK
Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi vodorovnými roštami, Izolácia pre fasády, Zateplenie prevetrávané steny s obkladom zo skla, Izolácia prevetrávané steny s obkladom z plastu, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKTON PREMIUM
Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy kotvená, Izolácia podláh a stropov, Izolácia trámových stropov, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Prevetrávaná fasáda - sendvičová a dvojvrstvová stena, Izolácia pre fasády, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi zvislými roštami
Zobraziť produkt
Porovnať
TOPROCK PLUS
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov
Zobraziť produkt
Porovnať
TOPROCK PREMIUM
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov
Zobraziť produkt
Porovnať
VENTIROCK
Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi vodorovnými roštami, Izolácia pre fasády, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi zvislými roštami
Zobraziť produkt
Porovnať
Načítať viac

Showing
Offices & Factories near you

Kontaktujte nás