Zateplenie podlahy na pochôdznej povale

Pokiaľ podkrovný priestor pod šikmou strechou nebudeme využívať na bývanie a strecha zostane bez tepelnej izolácie, je vhodné zvážiť zateplenie podlahy na povale pod nevykurovaným priestorom. Zateplením pôdy udržíme teplo v spodných miestnostiach a zamedzíme únikom tepla do nevykurovaných priestorov pod strechou. Zateplenie stropu z povaly je veľmi efektívne a môžeme tak ušetriť nemalé náklady na vykurovanie týchto priestorov.

Existuje niekoľko spôsobov zateplenia s ohľadom na to, či bude do budúcna podlaha pôdy využívaná alebo nie.

Ak sa podkrovný priestor nebude využívať, nepochôdznu podlahu je možné zatepliť položením izolácie z kamennej vlny v súvislej a nezaťaženej vrstve. Ak chceme nevykurované priestory využívať napr. pre uskladňovanie vecí, môžeme vykonať zateplenie pochôdznej povaly. Pochôdznu podlahu môžeme vytvoriť prevedením podlahy na vankúšoch. Priestor medzi drevenými hranolmi vyplníme izolačnými doskami ROCKMIN PLUS, SUPERROCK, ROCKTON alebo rolami MEGAROCK PLUS, príp. TOPROCK SUPER. Vložením izolácie medzi trámiky nedôjde k zaťaženiu izolačnej výplne. Drevenú konštrukciu vyplnenú izoláciou následne zaklopíme napr. doskami. Vznikne tak pochôdznej podlaha, tzv. podlaha na roštoch, ktorú je možné ďalej využívať.

Povalu pod nevykurovaným podkrovím možné taktiež zatepliť vložením izolačných dosiek alebo rolí medzi trámy stropnej konštrukcie. Ďalšiu vrstvu tepelnej izolácie je možné doplniť do konštrukcie podhľadu. Pre izoláciu podhľadu odporúčame použiť izolácie v doskách, napr. ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS alebo VENTIROCK.

Pri zateplení povaly na nevykurovanej povale by sme mali pamätať na umiestnenie parozábrany. Mala by byť umiestnená pod drevenou stropnou konštrukciou, v sadrokartónovom podhľade. Medzi sadrokartónovým obkladom a parozábranou odporúčame ponechať vzduchovú medzeru, ktorá obmedzí riziko poškodenia parozábrany pri realizácii elektroinštalácie, montáži závesov, svetiel a pod. Nutnosť použitia parozábrany určí projektant výpočtom.

  1. Drevená podlaha
  2. Trámková konštrukcia
  3. Vetraná vzduchová medzera 2 - 3 cm
  4. ROCKMIN PLUS, SUPERROCK, ROCKTON, MEGAROCK PLUS, TOPROCK SUPER od hr. 180/240 mm*
  5. Parozábrana + vzduchová medzera
  6. Sadrokartón

* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

SUPERROCK
Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi vodorovnými roštami, Izolácia pre fasády, Zateplenie prevetrávané steny s obkladom zo skla, Izolácia prevetrávané steny s obkladom z plastu, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov
Zobraziť produkt
Porovnať
TOPROCK PLUS
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov
Zobraziť produkt
Porovnať
TOPROCK PREMIUM
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov
Zobraziť produkt
Porovnať

Showing
Offices & Factories near you

Kontaktujte nás