Zateplenie stropu na drevených väzníkoch

Strop na drevených väzníkoch je vhodné zatepliť kvalitnou tepelnou izoláciou. Zateplením stropu udržíme teplo v spodných miestnostiach a zamedzíme únikom tepla do priestorov pod nezateplenou strechou. Môžeme tak ušetriť nemalé náklady na vykurovanie týchto priestorov.

Ako zatepliť strop na drevených väzníkoch?

Existuje niekoľko spôsobov. Izoláciu stropu je možné vykonať položením izolácie z kamennej vlny v súvislej vrstve. Vhodnou izoláciou sú nehorľavé dosky ROCKMIN PLUS, SUPERROCK alebo ROCKTON. Pre zateplenie stropu na kleštinách môžeme použiť aj izoláciu v rolkách MEGAROCK PLUS alebo TOPROCK SUPER. Zateplenie stropu odporúčame vykonať vo väčšej hrúbke izolácie, ideálne v dvoch alebo troch vrstvách, kedy prekryjeme škáry dosiek alebo rolí.

Parozábrana by mala byť umiestnená pod drevenou stropnou konštrukciou, v sadrokartónovom podhľade. Medzi sadrokartónovým obkladom a parozábranou odporúčame ponechať vzduchovú medzeru, ktorá obmedzí riziko poškodenia parozábrany pri realizácii elektroinštalácie, montáži závesov, svetiel a pod. Do medzery medzi sádkrokartónovým obkladom a parozábranou je možné vložiť ďalšiu vrstvu tepelnej izolácie v doskách, napr. VENTIROCK, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS alebo ROCKTON. Zaistíme tak vysoký tepelný komfort v obytných miestnostiach pod strechou.

Ďalšou možnosťou izolácie stropu na drevených väzníkoch je aplikácia fúkanej granulovanej vlny GRANROCK SUPER. Granulát je ideálny pre izoláciu podkrovných priestorov, väzníkových strešných konštrukcií alebo neprístupných miest a iných dutých priestorov.

Väzníkové strešné konštrukcie sa navrhujú pri strechách so stredným a veľkým rozpätím a malým sklonom. Použitie drevených zbíjaných väzníkov prináša ekonomické úspory oproti klasickej konštrukcii krovu. S väzníkovými strechami sa v súčasnej dobe najčastejšie stretávame v prípade bungalovov. Realizácia parozábrany pri tomto type zastrešenia je neporovnateľne jednoduchšia ako pri klasickej konštrukcii šikmej strechy (okrem spôsobu zateplenia nad krokvami).

  1. Strešná krytina na latách
  2. Kontralaty pozdĺž krokví
  3. Poistná hydroizolácia difúzne otvorená
  4. Krokva
  5. Vetraná vzduchová medzera
  6. MEGAROCK PLUS, TOPROCK SUPER, ROCKMIN PLUS, SUPERROCK, ROCKTON od hr. 180/240 mm*
  7. Parozábrana
  8. Vzduchová medzera
  9. Sadrokartón

* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

ROCKMIN PLUS
Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

ROCKMIN PLUS

Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKTON
Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi vodorovnými roštami, Izolácia pre fasády, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi zvislými roštami, Prevetrávaná fasáda - sendvičová a dvojvrstvová stena, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Zateplenie prevetrávané steny s obkladom zo skla, Izolácia prevetrávané steny s obkladom z plastu, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

ROCKTON

Zobraziť produkt
Porovnať
SUPERROCK
Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi vodorovnými roštami, Izolácia pre fasády, Zateplenie prevetrávané steny s obkladom zo skla, Izolácia prevetrávané steny s obkladom z plastu, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

SUPERROCK

Zobraziť produkt
Porovnať
MEGAROCK PLUS
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

MEGAROCK PLUS

Zobraziť produkt
Porovnať
TOPROCK SUPER
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov

TOPROCK SUPER

Zobraziť produkt
Porovnať

search

Showing
Offices & Factories near you