Nehorľavé a odolné izolácie pre technické zariadenia budov

Kamenná vlna zabezpečuje tepelnú, akusticků a protipožiarnu ochranu.

Technické zariadenia budov

Technické izolácie ROCKWOOL znižujú tepelné straty a zvyšujú energetickú efektívnosť technických zariadení budov. Izolačné riešenia z kamennej vlny takisto zlepšujú ich akustiku a protipožiarnu ochranu. Technické izolácie sa používajú napríklad na tepelné izolácie rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania či technologického tepla, rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácií, nádrží a bojlerov.

Systémová řešení ROCKWOOL pro protipožární ochranu zajišťují izolaci a ochranu vzduchotechnických potrubí a také potrubí pro odvod tepla a kouře. Kamenná vlna má skvělé tepelně izolační, protipožární a akustické vlastnosti. Proto jsou izolace ROCKWOOL nejbezpečnějším řešením pro technická zařízení budov.

Technické izolace ROCKWOOL snižují tepelné ztráty a zvyšují energetickou efektivnost technických zařízení budov.

Produkty

pre izoláciu technického zariadenia budov

Tepelný odpor R [m2k/W]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Šírka [mm]

We can't find any results that match your search

LAROCK 40 ALS - Izolácia na vzduchotechnické potrubia
Izolácia rozvodov tepla a teplej vody, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Akustická izolácia potrubí, Izolácia vzduchotechnického potrubia kruhového prierezu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies

LAROCK 40 ALS - Izolácia na vzduchotechnické potrubia

Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKWOOL 800 - Izolácia na rozvody tepla a vody
Izolácia rozvodov tepla a teplej vody, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu

ROCKWOOL 800 - Izolácia na rozvody tepla a vody

Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 40 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies

TECHROCK 40 ALS

Zobraziť produkt
Porovnať
KLIMAFIX - Izolácia vzduchotechniky a klimatizácie
Akustická izolácia potrubí, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia vzduchotechnického potrubia kruhového prierezu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies

KLIMAFIX - Izolácia vzduchotechniky a klimatizácie

Hrúbka [mm]
20 - 50
Dĺžka [mm]
5000 - 10000
Šírka [mm]
1000
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 100 FB2
Akustické izolácie vzduchotechnických potrubí - absorpčné tlmiče, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie

TECHROCK 100 FB2

Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 40 FB1
Akustické izolácie vzduchotechnických potrubí - absorpčné tlmiče, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie

TECHROCK 40 FB1

Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 60 FB1
Akustické izolácie vzduchotechnických potrubí - absorpčné tlmiče, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie

TECHROCK 60 FB1

Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 60 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia ostatných rozvodov a telies, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie

TECHROCK 60 ALS

Zobraziť produkt
Porovnať
Načítať viac

Categories

 

 

0 Vybrané súbory

icon