Dobrá izolácia systémov HVAC (Heating, Ventillation, Air Conditioning) vplýva na zlepšenie energetickej efektivity budovy, zvukového komfortu a protipožiarneho zabezpečenia. Potrubia a rúry totiž prenášajú teplo, chlad, ale aj hluk a v prípade požiaru oheň a dym.

Čo je potrebné vedieť o izolácii vykurovacích inštalácií, ventilačných a klimatizačných potrubí?

 • Navrhnutie vhodného izolačného systému pre inštalácie HVAC vplýva na ich rentabilitu, funkcionalitu, bezpečnosť a trvácnosť. Preto je potrebné, už vo fáze navrhovania a rozmiestňovania izolácie, brať do úvahy tepelné straty špecifické pre danú izoláciu, ktoré môžu vzniknúť počas jej používania.
 • Izolácia a jej hrúbka musí byť vhodne prispôsobená v momente montáže inštalácii, pretože neskoršie úpravy, napr. hrúbky vrstvy izolácie, budú často nemožné z dôvodu obmedzeného priestoru. Bude sa s tým spájať aj navýšenie investičných nákladov. 
 • Výrobky z kamennej vlny ROCKWOOL, určené na izoláciu technických inštalácií HVAC, zlepšia energetickú a akustickú efektivitu budovy. Zvyšujú tiež bezpečnosť počas požiaru zabránením prenosu tepla a rozšíreniu ohňa.
 • Výrobky z kamennej vlny ROCKWOOL sa používajú na izoláciu ventilačných a klimatizačných systémov, vykurovacích systémov (centrálneho vykurovania alebo teplej úžitkovej vody) a chladiacich systémov (vrátane dažďovej vody).
 • Izolácie vyhotovené z kamennej vlny sú vďaka svojej trvácnosti a nehorľavosti jedným z najlepších a najbezpečnejších riešení. Jednoduchosť montáže skracuje čas potrebný na vykonanie prác.

Požiadavky tepelnej izolácie

Aby boli tepelné straty v inštaláciách centrálneho vykurovania a teplej úžitkovej vody, vrátane cirkulačných rúr, čo najmenšie, musí izolácia spĺňať špecifické požiadavky minimálnej hrúbky (hrúbky sa vzťahujú na izoláciu s koeficientom λ = 0,035 [W/mK]):

 • Vnútorný priemer rúry menší než 22 mm – hrúbka izolácie 20 mm
 • Vnútorný priemer rúry od 22 do 35 mm – hrúbka izolácie 30 mm,
 • Vnútorný priemer rúry od 35 do 100 mm – hrúbka izolácie zodpovedá vnútornému priemeru rúry,
 • Vnútorný priemer rúry viac ako 100 mm – hrúbka izolácie 100 mm.

Tepelné straty na vykurovacom potrubí by mali byť udržiavané na racionálne nízkej úrovni. Tepelná izolácia potrubí by mala spĺňať nižšie uvedené požiadavky (hrúbky sa vzťahujú na izoláciu s koeficientom λ = 0,035 [W/mK]):

 • Potrubia inštalované vo vnútri tepelnej izolácie budovy – hrúbka izolácie 40 mm.
 • Potrubia inštalované z vonkajšej strany tepelnej izolácie budovy – hrúbka izolácie 80 mm.

Dodatočne by potrubia HVAC a ich izolácie nemali rozširovať oheň. V praxi to znamená, že kategória reakcie na oheň takéhoto výrobku by nemala byť horšia ako B-s3, d0.

Izolácia technických zariadení budov

Technické izolácie ROCKWOOL znižujú tepelné straty a zvyšujú energetickú efektívnosť technických zariadení budov.

Produkty

Izolácie technického zariadenia budov

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Šírka [mm]

We can't find any results that match your search

LAROCK 40 ALS
Izolácia rozvodov tepla a teplej vody, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Akustická izolácia potrubí, Izolácia vzduchotechnického potrubia kruhového prierezu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKWOOL 800
Izolácia rozvodov tepla a teplej vody, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 40 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies
Zobraziť produkt
Porovnať
KLIMAFIX
Akustická izolácia potrubí, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia vzduchotechnického potrubia kruhového prierezu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 100 FB2
Akustické izolácie vzduchotechnických potrubí - absorpčné tlmiče, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 40 FB1
Akustické izolácie vzduchotechnických potrubí - absorpčné tlmiče, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 60 FB1
Akustické izolácie vzduchotechnických potrubí - absorpčné tlmiče, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 60 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia ostatných rozvodov a telies, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
Zobraziť produkt
Porovnať
Načítať viac

Showing
Offices & Factories near you

Kontaktujte nás