Nehorľavé a odolné izolácie pre technické zariadenia budov

Kamenná vlna zabezpečuje tepelnú, akustickú a protipožiarnu ochranu.

Technické zariadenia budov

Technické izolácie ROCKWOOL znižujú tepelné straty a zvyšujú energetickú efektívnosť technických zariadení budov. Izolačné riešenia z kamennej vlny takisto zlepšujú ich akustiku a protipožiarnu ochranu. Technické izolácie sa používajú napríklad na tepelné izolácie rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania či technologického tepla, rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácií, nádrží a bojlerov.

Systémové riešenia ROCKWOOL pre protipožiarnu ochranu zaisťujú izoláciu a ochranu vzduchotechnických potrubí a tiež potrubí na odvod tepla a dymu. Kamenná vlna má skvelé tepelnoizolačné, protipožiarne a akustické vlastnosti. Preto sú izolácie ROCKWOOL najbezpečnejším riešením pre technické zariadenia budov.

Technické izolácie ROCKWOOL znižujú tepelné straty a zvyšujú energetickú efektívnosť technických zariadení budov.

Produkty

Izolácie technického zariadenia budov

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Šírka [mm]

We can't find any results that match your search

LAROCK 40 ALS
Izolácia rozvodov tepla a teplej vody, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Akustická izolácia potrubí, Izolácia vzduchotechnického potrubia kruhového prierezu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies

LAROCK 40 ALS

Hrúbka [mm]
20 - 100
Dĺžka [mm]
2500 - 10000
Šírka [mm]
1000
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKWOOL 800
Izolácia rozvodov tepla a teplej vody, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu

ROCKWOOL 800

Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 40 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies

TECHROCK 40 ALS

Hrúbka [mm]
40 - 80
Dĺžka [mm]
1000
Šírka [mm]
600
Zobraziť produkt
Porovnať
KLIMAFIX
Akustická izolácia potrubí, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia vzduchotechnického potrubia kruhového prierezu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies

KLIMAFIX

Hrúbka [mm]
20 - 50
Dĺžka [mm]
5000 - 10000
Šírka [mm]
1000
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 100 FB2
Akustické izolácie vzduchotechnických potrubí - absorpčné tlmiče, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie

TECHROCK 100 FB2

Hrúbka [mm]
60
Dĺžka [mm]
1000
Šírka [mm]
500
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 40 FB1
Akustické izolácie vzduchotechnických potrubí - absorpčné tlmiče, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie

TECHROCK 40 FB1

Hrúbka [mm]
50
Dĺžka [mm]
1200
Šírka [mm]
1000
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 60 FB1
Akustické izolácie vzduchotechnických potrubí - absorpčné tlmiče, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie

TECHROCK 60 FB1

Hrúbka [mm]
40 - 100
Dĺžka [mm]
2000
Šírka [mm]
1200
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 60 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia ostatných rozvodov a telies, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie

TECHROCK 60 ALS

Hrúbka [mm]
40 - 80
Dĺžka [mm]
1000
Šírka [mm]
600
Zobraziť produkt
Porovnať
Načítať viac