Akustická izolácia rozvodov tepla unikátnym potrubným puzdrom

Nehorľavé potrubné puzdro z kamennej vlny je ideálne na izoláciu rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania a ďalších zariadení. Má tvar dutého pozdĺžne deleného valca na povrchu s hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou. Nové usporiadanie vlákien zaručuje výrazné zníženie tepelných strát. Unikátna výrobná technológia zaručuje vysokú kvalitu, skvelú mechanickú pevnosť a dlhodobú stálosť výrobku. Izolačné puzdro má na pozdĺžnom spoji samolepiacu pásku na dokonalé uzatvorenie puzdra, ktorá nenahrádza nosný spoj. Puzdro je vhodné aj na izoláciu rozvodov technologického tepla, teplej úžitkovej vody a tepelných uzlov. Odporúča sa na akustickú izoláciu potrubia.

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Showing
Offices & Factories near you