Izolácia vzduchotechnického potrubia kruhového prierezu

Kamenná vlna ROCKWOOL sa používa na izoláciu vzduchotechnických potrubí a klimatizácií, rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, teplej úžitkovej vody, ostatných rozvodov a telies TZB, nádrží, zásobníkov a bojlerov. Izolačné riešenia sú aplikovateľné ako na kruhové, tak i pravouhlé vzduchotechnické potrubia. Vďaka jedinečným vlastnostiam kamennej vlny - nehorľavosti a stálosti – sú izolácie ROCKWOOL najbezpečnejším riešením na stavbách.

  1. Vzduchotechnické potrubie
  2. LAROCK 40 ALS alebo KLIMAFIX
System Pyrorock - Round

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Showing
Offices & Factories near you