Tepelná izolácia pravouhlého vzduchotechnického potrubia

Kamenná vlna ROCKWOOL sa používa na izoláciu vzduchotechnických potrubí a klimatizácií, rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, teplej úžitkovej vody, ostatných rozvodov a telies TZB, nádrží, zásobníkov a bojlerov. Izolačné riešenia sú aplikovateľné ako na kruhové, tak i pravouhlé vzduchotechnické potrubia. Vďaka jedinečným vlastnostiam kamennej vlny - nehorľavosti a stálosti – sú izolácie ROCKWOOL najbezpečnejším riešením na stavbách.

  1. Vzduchotechnické potrubie
  2. TECHROCK 40 ALS alebo TECHROCK 60 ALS alebo TECHROCK 80 ALS
  3. Samolepiaca ALS páska
  4. Navarovacie tŕne
  5. Závesy potrubia
System Pyrorock - Angled

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

LAROCK 40 ALS
Izolácia rozvodov tepla a teplej vody, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Akustická izolácia potrubí, Izolácia vzduchotechnického potrubia kruhového prierezu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 40 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies
Zobraziť produkt
Porovnať
KLIMAFIX
Akustická izolácia potrubí, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia vzduchotechnického potrubia kruhového prierezu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie, Izolácia ostatných rozvodov a telies
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 60 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia ostatných rozvodov a telies, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
Zobraziť produkt
Porovnať
TECHROCK 80 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Izolácia ostatných rozvodov a telies, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
Zobraziť produkt
Porovnať

Showing
Offices & Factories near you

Kontaktujte nás