Protipožiarne prestupy ROCKLIT

Protipožiarne prestupy ROCKLIT sa používajú na bezpečné utesnenie prestupov v požiarnodeliacich konštrukciách, ako sú steny alebo stropy tak, aby sa zamedzilo šíreniu požiaru do ďalších častí budov a zaistila sa bezpečnosť osôb pri evakuácii v prípade požiaru.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Kde kúpiť produkty ROCKWOOL

search

Showing
Offices & Factories near you