Ploché strechy 2018

Pozvánka na odborné semináre

Pozývame Vás na odborné semináre Ploché strechy 2018 o strechách budov na tému Systémová plochá strecha na trapézovom plechu, na betónovom a drevenom podklade.

Semináre organizuje Cech strechárov Slovenska a Sdružení výrobců pro ploché střechy. Účasť je bezplatná.

Program

Návrh správneho prevedenia plochých striech, publikácia o SPS, praktické poznatky a ukážky z praxe, zásady správneho navrhovania plochých striech - generátor skladieb plochých striech.

12:00 – 12:30 hod
Registrácia účastníkov 

12:30 – 12:40 hod
Úvodné slovo o Sdružení výrobců pro ploché střechy 

12:40 – 13:15 hod
Trapézový plech ako súčasť ľahkej plochej strechy

Kovové profily, spol. s r.o., Praha, ČR 

13:15 – 13:50 hod
Tepelná izolácia z kamennej vlny

ROCKWOOL CZ, a.s., Bohumín, ČR 

13:50 – 14:25 hod
Tepelná izolácia PIR

Puren GmbH, Űberlingen, SRN 

14:25 – 14:40 hod
Prestávka 

14:40 – 15:15 hod
Plastové hydroizolačné pásy

Fatra, a.s., Napajedla, ČR 

15:15 – 15:50 hod
Asfaltové hydroizolačné pásy

AXTER CZ s.r.o., Praha, ČR 

15:50 – 16:25 hod
Mechanické kotvenie strešného plášťa

EJOT CZ, s.r.o., Říčany, ČR 

16:25 – 17:00 hod
Systémové odvodnenie plochých striech

TOPWET s.r.o., Ostrovačice, ČR 

17:00 – 17:20 hod
Predstavenie generátora pre ploché systémové strechy 

17:30 hod
Večera účastníkov

Ako sa prihlásiť

Záväznú prihlášku s vybraným seminárom zašlite emailom alebo poštou na Cech strechárov. Viac informácií nájdete v PDF prihláške nižšie.

 

Záväzná prihláška pre posluchačov v PDF

Pozvánka a program