RGB ROCKWOOL® symbol

Eva Habrnálová

Špecialista marketingovej komunikácie,
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.