Musíme aj naďalej tvrdo pracovať na tom, aby sme vyrábali ešte lepšie tepelnoizolačné produkty, ktoré pri svojej výrobe zanechajú čo najmenšiu uhlíkovú stopu. Udržateľné myslenie prelíname ako do výrobkov, tak aj do prevádzky, výskumu a vývoja.

Jens Birgersson

Skupina ROCKWOOL

Naše ciele

Zaviazali sme sa pomôcť každému, kto sa bude chcieť postaviť výzvam moderného života čelom. Používaním izolácií vyrobených z kameňa, jedného z najrozšírenejších prírodných zdrojov na svete, môžete pozitívne ovplyvniť život niekoľkých nasledujúcich generácií.
 
Od učební po štadióny, od malých stavieb, až po dominanty, ľudia potrebujú miesta, kde budú nielen snívať, ale kde bude možné ich sny skutočne plniť. Svet sa potom môže stať lepším miestom pre všetkých.
 
Svoj záväzok sme vytesali do kameňa.
photos, germany, schrägdach broschüre, family, happy, inside, pyjama
Kameň je našou hlavnou surovinou a tvorí základ nášho podnikania. Kameň je prírodným, nehorľavým a nevyčerpateľným zdrojom. Prirodzenou aktivitou sopiek a oceánov sa na Zemi každý rok vytvorí 38 000krát viac hornín, než koľko využijeme na výrobu našich produktov.