Kariéra v ROCKWOOL Slovensko

Skupina ROCKWOOL zamestnáva viac ako 10 800 zamestnancov a má organizačné jednotky v 38 krajinách sveta na 5 kontinentoch. V bohumínskom závode pracuje takmer 250 ľudí na rôznych pozíciach. Zamestnanci sú najcennejším kapitálom spoločnosti.

Veríme, že náš úspech závisí na nasadení každého zamestnanca a na tímovej spolupráci. Od našich zamestnancov očakávame nielen znalosti a schopnosti, ale i racionálny a pozitívny prístup k práci a úlohám. Hľadáme ľudí, ktorí sú úprimní, efektívni, zodpovední, iniciatívni a nadšení.

Prečo pracovať v spoločnosti ROCKWOOL

Každý deň sa dozvedáme niečo nové o schopnostiach kamennej vlny a objavujeme ďalšie spôsoby, ako meniť svet k lepšiemu. Súčasné výzvy môžu byť budúcimi príležitosťami pre ďalší rozvoj. Takouto príležitosťou pre skupinu ROCKWOOL a jej zamestnancov je výzva moderného bývania uprostred masívnej urbanizácie a zmien klímy. Výzva, ktorá môže zlepšiť životy ľudí a snížiť dopady ľudskej činnosti na životné prostredie.

Počet výrobných závodov na svete
0

Počet krajín, v ktorých predávame naše produkty
0

Počet zamestnancov po celom svete
0

Proces výberového konania

Ako sa uchádzať o prácu?
Každá ponuka pracovného miesta obsahuje informáciu o tom, akým spôsobom na ňu odpovedať a aké podklady od Vás budeme požadovať. Môžete tak vypĺňať špeciálny formulár alebo budete posielať svoj životopis a motivačný list v elektronickej podobe. 

Výberové konanie
Proces výberového konania v spoločnosti ROCKWOOL sa skladá z niekoľkých fáz. Po zverejnení voľnej pracovnej pozície a doručení potrebných podkladov od uchádzačov sa všetky žiadosti o prácu posudzujú. Vybraní kandidáti sú telefonicky alebo emailom pozvaní do ďalšej fázy výberu.

Nasleduje osobný pohovor v dohodnutom termíne so zástupcom personálneho oddelenia a prípadne so špecialistom z oddelenia obsadzovanej pracovnej pozície. Počas stretnutia môžete byť vyzvaní na absolvovanie testu, ktorý súvisí s povahou a náplňou pracovnej pozície. Podľa požiadaviek môže byť časť pohovoru vedená v cudzom jazyku. 

V závislosti na pracovnej pozícii môžete absolvovať ešte ďalší pohovor so zástupcom manažmentu spoločnosti. V poslednej etape ste telefonicky alebo emailom informovaní o výsledkoch pohovoru.

Zistite, koho práve hľadáme

ponuky práce z celého sveta

Areas Of Interest

Countries

Brands

Načítať viac