Akustické vlastnosti

Mesto, ktoré nikdy nespí, a napriek tomu ho nezobudia

Akustická izolácia zlepšuje váš život

Žijeme v dobe hlučnej. Mať doma alebo v práci pokojné prostredie je dnes na nezaplatenie. Vyše 30 % Európanov spáva v nedostatočne tichom prostredí.
Hluk zvyšuje stres, znižuje koncentráciu a môže poškodzovať naše zdravie. 
Hlasné zvuky patria k typu hluku, ktorý sa šíri vzduchom. Tento typ hluku rýchlo preniká cez prekážky. 

Kročajový hluk zase vzniká tam, kde je stavebná konštrukcia v priamom kontakte so zdrojom hluku, napríklad pri chôdzi alebo páde predmetu na podlahu.

Akustické izolačné riešenia ROCKWOOL pohlcujú a regulujú hluk, a tým vytvárajú akustický komfort v miestnostiach. 

Ako ovplyvniť akustickú pohodu v interiéri? Najdôležitejším krokom je plánovanie akustiky odborníkom už v projektovej fáze. To zabezpečí optimálne akustické vlastnosti priestorov s ohľadom na ich užívanie. 

Vedeli ste, že?

Kamenná vlna má otvorenú, poréznu štruktúru, vďaka ktorej výrobky ROCKWOOL prirodzene a s vysokým účinkom absorbujú zvuk. V školách bez akustických izolácií deti neporozumejú až 25 % slov učiteľov.

RockWorld imagery,The Big Picture, kids, school, people, children
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.

Sily ukryté v kamennej vlne

Zistite viac o 7 silách ukrytých v kamennej minerálnej vlne.