Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus

Vlastnosti kamennej vlny

Medzi jedinečné vlastnosti kamennej vlny patrí akustika. Vlákna kamennej vlny majú vysokú zvukovú pohltivosť a znižujú šírenie hluku.

Jedinečné vlastnosti
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.