Ako zvoliť správne akustické riešenie?

Každý stavebný projekt musí spĺňať požiadavky hygienických limitov na protihlukovú ochranu. Spolupráca projektanta s odborníkom na akustiku by mala začať už v štádiu projektu. Dodatočné úpravy akustiky nevyhovujúcich priestorov bývajú často obmedzené a nákladné. 

Na voľbu najvhodnejšieho akustického riešenia musíme poznať odpovede na niekoľko zásadných otázok:

  • Aká je aktuálna úroveň hluku v mieste projektovanej budovy?
  • Je v okolí stavby plánovaná nejaká ďalšia stavebná investícia? 
  • Majú navrhnuté okná dostatočnú ochranu pred hlukom z okolia? 
  • Aké sú akustické vlastnosti navrhnutých stien, priečok a podláh?
  • Aké sú izolačné schopnosti deliacej steny medzi dvoma susednými bytmi? 
  • Je výťahová šachta oddelená od konštrukcie budovy? 


Požiadavky na zvukovú izoláciu stavebných konštrukcií v budovách upravuje STN 73 0532. Zvuková izolácia medzi susediacimi miestnosťami v budovách sa overuje meraním.

Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus

Vlastnosti kamennej vlny

Medzi jedinečné vlastnosti kamennej vlny patrí akustika. Vlákna kamennej vlny majú vysokú zvukovú pohltivosť a znižujú šírenie hluku.

Jedinečné vlastnosti
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.

Sily ukryté v kamennej vlne

Zistite viac o 7 silách ukrytých v kamennej minerálnej vlne.