Hospodárenie s vodou

Ako nakŕmite dvakrát viac ľudí s polovicou zdrojov?

Hospodárenie s vodou je kľúčom k dostatočnej zásobe potravín

Rastúci počet obyvateľov kladie nadmerné nároky na tradičnú produkciu potravín. Zmena klímy zvyšuje potrebu protipovodňových ochrán. Kamenná vlna môže byť navrhnutá tak, aby absorbovala alebo odpudzovala vodu podľa potreby, rovnako ako ju môže nechať pomaly kolovať v skleníku, čím rieši rad problémov s vodou. Naše výrobky pomáhajú poľnohospodárom na celom svete pestovať čerstvé potraviny - s použitím o 75 % menej vody ako pri pestovaní v pôde.

V mestách vie kamenná vlna minimalizovať účinky prudkých prívalových dažďov tým, že rýchlo nasiakne vodu zo striech a ďalších tvrdých povrchov a uloží ju do podzemných „nádrží“ z kamennej vlny. Odtiaľto môže voda pomaly prenikať do podzemia a prirodzene doplniť hladinu podzemnej vody.

Vedeli ste, že?

Pokiaľ by všetky paradajky vypestované za rok 2016 v kamennej vlne v skleníkoch v krajinách Beneluxu boli nahradené paradajkami vypestovanými na poliach v oblasti Stredozemného mora, muselo by byť na ich zavlažovanie použitých o 65 miliárd litrov vody viac.

Girl watering green house
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.

Sily ukryté v kamennej vlne

Zistite viac o 7 silách ukrytých v kamennej minerálnej vlne.