Kamenná vlna je nehorľavá a neprispieva k šíreniu požiaru

Ľudia chcú byť vo svojich domovoch v bezpečí. Očakávajú, že prípadný požiar sa nebude šíriť až do príchodu hasičov. Požiarna bezpečnosť patrí medzi základné technické požiadavky na stavby.

Na rozsah požiaru majú najväčší vplyv použité stavebné materiály. Medzi najlepšie na trhu patrí izolácia z kamennej vlny. Produkty ROCKWOOL sú nehorľavé a zvyšujú požiarnu bezpečnosť stavieb. Poskytujú viac času na záchranné akcie.

Kamenná vlna odoláva teplotám 1000 °C a patrí do najvyššej triedy reakcie na oheň A1. Spoločnosť ROCKWOOL sa špecializuje na výrobu a vývoj protipožiarnych produktov z kamennej vlny už 80 rokov.

Bezpečné bývanie môžete ovplyvniť sami. Požadujte nehorľavé stavebné materiály.

Vedeli ste, že?

Naše výrobky vznikajú rovnakým procesom, aký nájdete vo vnútri sopky. To znamená, že naše výrobky ostávajú stabilné - a to aj pri extrémne vysokých teplotách. To robí kamenné vlákna vhodné pre celý rad aplikácií s vysokými teplotami - od automobilových bŕzd až po protipožiarne nátery.

Mother and daughter in front of fireplace
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.

Sily ukryté v kamennej vlne

Zistite viac o 7 silách ukrytých v kamennej minerálnej vlne.