Kamenná vlna znižuje riziko rozvoja požiaru a zabraňuje jeho šíreniu

Pasívnu ochranu budov podporuje správne zvolená izolácia. Kľúčom k bezpečným budovám je kombinácia aktívnej ochrany (napr. detektory, hasičské prístroje) a nehorľavej izolácie z kamennej vlny. Tá je dôležitým stavebným materiálom v budovách odolných proti požiaru.

Všetky horľavé materiály produkujú pri horení určité množstvo dymu. Jeho vdýchnutie spôsobuje pri požiaroch viac úmrtí ako samotný oheň. Izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL neprispieva k šíreniu ohňa, takmer nevytvára dym a nespôsobuje vznik horiacich kvapiek ani častíc.

Z hľadiska protipožiarneho zásahu je pre záchranné jednotky výhodnejšie, pokiaľ nehorľavé materiály prevažujú nad ostatnými. Vytvárajú lepšie podmienky a poskytujú viac času na záchranné akcie. Pomôžu dostať obyvateľov z horiaceho objektu včas a uhasiť požiar rýchlejšie a jednoduchšie.

Požiarna klasifikácia

Požiarna klasifikácia triedy reakcie výrobku na oheň označuje triedu základnú – ako výrobok prispieva k požiaru aj doplnkovú – podľa vývinu dymu a plamenne horiacich kvapiek. Základná trieda je najdôležitejšia. 

A1 – nehorľavé materiály (minerálna vlna kamenná a sklenená, penové sklo) 
A2 – takmer nehorľavé (minerálna vlna s vysokou objemovou hmotnosťou) 
B – prispieva veľmi obmedzene (niektoré fenolové peny) 
C – prispieva obmedzene (niektoré PU/PIR peny) 
D – prispieva podstatne (väčšina PU/PIR pien) 
E – prispieva značne (EPS/PU/PUR s prídavkom retardantov horenia) 
F – prispieva značne (EPS bez prídavkov retardantov horenia)

Trieda reakcie na oheň určuje, ako rýchlo stavebný materiál horí a koľko energie sa pritom vytvára. Požiarna klasifikácia stanovuje, akým spôsobom výrobok prispieva k šíreniu požiaru.

V celej Európe platia rovnaké zásady a kritériá. Skúmanie reakcie na oheň sa vykonáva podľa normy ČSN EN 13501-1.
Najlepšie parametre dosahujú nehorľavé izolácie z kamennej vlny. Spĺňajú najprísnejšie požiadavky a radia sa do najvyššej triedy reakcie na oheň A1. 
Tieto výrobky neprispievajú k šíreniu požiaru, ani k vývoju dymu. 
Zvyšujú požiarnu odolnosť konštrukcií a požiarnu bezpečnosť budov.

fire, flame, photo, germany

Vlastnosti kamennej vlny

Izolácie z kamennej vlny majú skvelé tepelné vlastnosti a sú nehorľavé

Jedinečné vlastnosti

Sily ukryté v kamennej vlne

Zistite viac o 7 silách ukrytých v kamennej minerálnej vlne.