Dokonalé tepelné vlastnosti

Optimálna teplota bez ohľadu na počasie vonku

S izoláciou ROCKWOOL využívate energiu v budovách efektívne

Energetická efektívnosť označuje pomer energie využitej a energie vloženej. Efektívne využitie energie v budove znamená maximálne zníženie energetickej spotreby v priebehu jej užívania. Ide o zníženie spotreby energie na vykurovanie, chladenie, vetranie či klimatizáciu.

Izolovaním budovy chránime stavebnú konštrukciu a šetríme náklady na energie. Optimálnu tepelnú ochranu, požiarnu bezpečnosť a akustický komfort počas celej doby životnosti stavebného objektu poskytnú práve izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL.

Kamenná vlna ROCKWOOL minimalizuje vplyv tepelných mostov a výrazne znižuje tepelné straty. Okrem správneho výberu vhodnej izolácie je nutné izoláciu odborným spôsobom nainštalovať.

Výrobky a systémové riešenia ROCKWOOL dlhodobo znižujú energetickú náročnosť budov. Prispievajú k znižovaniu emisií škodlivých látok a tým aj k trvale udržateľnému rozvoju.

Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL znižujú spotrebu energie v budovách

Vedeli ste, že?

Vedeli ste, že? Vlhkosť a plesne môžu mať nepriaznivý účinok na stav stavebných materiálov, tepelné vlastnosti budovy a na zdravie dýchacích ciest jej obyvateľov. Pochopenie konceptu priedušnosti je zásadné pre vytváranie zdravých, dlhodobo stálych a funkčných budov.

RockWorld imagery,The Big Picture, poeple, view, woman
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.

Sily ukryté v kamennej vlne

Zistite viac o 7 silách ukrytých v kamennej minerálnej vlne.