Smernica o energetickej náročnosti zvýši energetickú účinnosť do roku 2020 o 20 %, zníži emisie CO2 do roku 2020 o 20 % a zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020 o 20 %.
Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.