Úsporné budovy spotrebujú menej energie v porovnaní so štandardnými stavbami.
Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus

Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Vďaka prírodnému pôvodu je kamenná vlna nehorľavá, akustická a má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Čítajte ďalej
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.