Aký je rozdiel v spotrebe energie u rôznych typov domov?

Nízkoenergetický dom spotrebuje minimálne o 50 % menej energie ako bežná budova. Ročná spotreba energie na vykurovanie je maximálne 50 kWh na meter štvorcový vykurovanej plochy.

Pasívny dom má vďaka účinnej prevádzke spotrebu tepla len 15 kWh na meter štvorcový ročne. Dôležitou súčasťou pasívneho domu je hrubá vrstva tepelnej izolácie.

Domy s takmer nulovou spotrebou energie sú stavby s takmer nulovými nákladmi na prevádzku, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie. Energia spotrebovaná na ich prevádzku väčšinou musí byť z obnoviteľných zdrojov.

Úsporné budovy spotrebujú menej energie v porovnaní so štandardnými stavbami.

Preukaz energetickej náročnosti

Preukaz energetickej náročnosti hodnotí budovu z hľadiska účinnosti zateplenia a uvádza, koľko spotrebuje energie. Započítava energiu na vykurovanie a chladenie, energiu na nútené vetranie, prípravu teplej vody i na elektrické osvetlenie. Energetická náročnosť budovy je hodnotená na základe výpočtu celkovej ročne dodanej energie v GJ.

Energetický štítok musia mať novostavby i rekonštruované budovy s podlahovou plochou väčšou ako 1 000 m2, verejné budovy s plochou väčšou ako 250 m2 a tiež predané alebo prenajaté budovy či ucelené časti budovy.

Energetický preukaz obsahuje napríklad tieto údaje: 

  • Celkovú ročnú spotrebu budove dodanej energie
  • Spotrebu prvotných energetických zdrojov a emisie
  • Zaradenie do energetickej triedy
  • Tepelnotechnickú kvalitu fasády budovy
Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus

Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Vďaka prírodnému pôvodu je kamenná vlna nehorľavá, akustická a má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Čítajte ďalej
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.

Sily ukryté v kamennej vlne

Zistite viac o 7 silách ukrytých v kamennej minerálnej vlne.