ROCTON PREMIUM 1200x1200
ROCKTON PREMIUM PALLET

ROCKTON PREMIUM

Univerzálne dosky z nehorľavej kamennej vlny sú určené pre tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie rôznych stavebných konštrukcií. Dosky sú ideálne pre použitie v sadrokartónových konštrukciách priečok, predstien a podhľadov, majú široké uplatnenie v suchej výstavbe.