package, slabs, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, frontrock frontrock s
product header, frontrock s, staircase

FRONTROCK S

Jednovrstvová doska z kamennej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien na použitie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS).