Rockfall system for flat roofs - slopes and declines.

ROCKFALL dvojspádové kliny

Jednostranne spádované dosky z kamennej vlny v orientácii spádu 0,5 m alebo 1 m slúžia na vytvorenie protispádu na vyspádovanej plochej streche pri detailoch atík a strešných nadstavieb.