Rockfall system for flat roofs - slopes and declines.

ROCKFALL dvojspádové kliny

Jednostranne spádované dosky z kamennej vlny v orientácii spádu 0,5 m alebo 1 m slúžia na vytvorenie protispádu na vyspádovanej plochej streche pri detailoch atík a strešných nadstavieb.

Back

Dvojspádové kliny z kamennej vlny slúžia na vytvorenie spádu (v pozdĺžnej osi 2% a v priečnej 8%) vo vodorovnom úžľabí plochej strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom. Alternatívne je možné dvojspádové kliny použiť na vytvorenie protispádu pri strešných nadstavbách. Dvojspádové kliny sú súčasťou systémového riešenia ROCKFALL.

Back

Technické parametre

Porovnať
Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Certifikát CE: 1390-CPR-0452/16/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010)
Kód výrobku: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Oblasť použitia: Systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom. Variantne možno použiť na vytvorenie protispádu u strešných nadstavieb.
Trieda reakcie na oheň: A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λD = 0,040 W/mK
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: ≥ 70 kPa
Bodové zaťaženie dosky: 650 N
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky: ≥ 15 kPa
Späť
Späť
Späť
Späť
Späť
Späť
Späť
Späť
Späť
Back
Technické listy na stiahnutie, návody a montážne postupy.
Back

Vyhľadajte predajňu izolácií ROCKWOOL

search

Showing
Offices & Factories near you

Súvisiace produkty