Rockfall - wedges for flat roof tilt and slope

ROCKFALL protispádové dosky

Jednostranne zošikmené spádové dosky z kamennej vlny slúžia na vytvorenie alebo zväčšenie spádu o 2 %, 3 %.